We have moved to Facebook

Follow us!

Проєкт Association4U підтримує формування та посилення
спроможності публічної адміністрації в Україні щодо
розроблення та реалізації ключових реформ, обумовлених
Угодою про асоціацію та Договором про поглиблену та
всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

вул. Заньковецької, 7, офіс 21, 1 поверх, 01001, Київ, Україна
тел.: +38 097 320 98 64
association4u@cpmconsulting.eu

Association4U project supports raising of capacities in the public
administration of Ukraine to design and implement key reforms
stemming from the Association Agreement and Deep and
Comprehensive Free Trade Agreement concluded between Ukraine
and the European Union.

7 Zankovetskoi Str., office 21, 1st Floor, 01001, Kyiv, Ukraine
tel.: +38 097 320 98 64
association4u@cpmconsulting.eu