About us

What we do

More ...
Beneficiaries

Beneficiaries 

More ...
Funded by

 

This Project is funded by
The European Union

Огляд по суті: проект Закону України «Про засади державної політики у сфері європейської інтеграції» № 10267 від 26.04.2019

26 квітня 2019 року у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону України «Про засади державної політики у сфері європейської інтеграції» (далі – Законопроект).

Даний Законопроект містить в собі одночасно ряд декларативних та регулятивних положень, які повинні визначити засади державної політики у сфері європейської інтеграції.

До перших можна віднести: декларування спільних цінностей з ЄС та визначення основним напрямом євроінтеграційної політики виконання зобов’язань України, визначених у міжнародних договорах у сфері європейської інтеграції; перелік принципів державної політики у сфері європейської інтеграції (стаття 4), до яких розробник включив фундаментальні та галузеві принципи права з поправкою на мету Законопроекту.

Разом з тим, Законопроект пропонує ряд нововведень та інституційних змін:

 • створення нового центрального органу виконавчої влади (ЦОВВ) з питань євроінтеграції на зміну нинішньому структурному підрозділу Секретаріату КМУ;
 • запровадження посади відповідального за дотримання євроінтеграційних зобов’язань в інших ЦОВВ;
 • закріплення на рівні закону посади Віце-прем’єра з євроінтеграції;
 • створення відділу, відповідального за проведення експертиз законопроектів на відповідність євроінтеграційним зобов’язанням України в Апараті ВРУ.
 • визначення процедури підготовки і виконання рішень органів асоціації, та визначення процедури внесення змін до Угоди про асоціацію рішеннями органів асоціації.

Такі зміни, на думку розробників, повинні оптимізувати виконання органами державної влади євроінтеграційних функцій. 

            Зокрема, Законопроектом передбачається створення уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері європейської інтеграції (стаття 20), який має стати правонаступником Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України (пункт 5 Перехідних положень). Даний ЦОВВ буде «підзвітним і підконтрольним Віце-прем’єр-міністру України, до компетенції якого належать питання європейської інтеграції» (ч.3 статті 20). Варто додати, що Законопроект робить обов’язковим входження до складу КМУ посади Віце-прем’єра з питань євроінтеграції (ч.1 статті 19), перше таке призначення ґрунтувалося на політичній волі Прем’єр міністра.

            Серед запропонованих функцій нового ЦОВВ є ті, які нині належать Урядовому офісу, та нові:

 • планування, моніторинг та оцінка результативності реалізації євроінтеграційних завдань на технічному рівні (п.9 ч.4 статті 20) (нині виконується Урядовим офісом), політично забезпечується КМУ та ВРУ. Перелік таких завдань затверджує КМУ (п.3 ч.1 статті 18).
 • співпраця з органами державної влади при розробці ними евроінтеграційних проектів нормативно-правових актів (п.3 ч.4 статті 20) (нова функція);
 • забезпечення здійснення перекладів українською мовою acquis ЄС (п.5 ч.4 статті 20) (нині забезпечується Урядовим офісом);
 • здійснення експертизи чинних нормативно-правових актів на відповідність євроінтеграційним зобов’язанням України, причому здійснює він її за власної ініціативи (п.4 ч.1 статті 8, ч.4 статті 12) (нова функція);

У переліку обов’язків Віце-прем’єра з європейської інтеграції, визначено нові та ті, які передбачені діючими нормативно-правовими актами (ч.2 статті 19):

 • забезпечення взаємодії КМУ з Президентом України та ВРУ щодо євроінтеграційної діяльності КМУ та інших органів виконавчої влади (випливає зі змісту положень постанови КМУ від 18 квітня 2016 р. № 296);
 • внесення на розгляд КМУ проектів євроінтеграційних нормативно-правових актів, стратегічних та програмних документів (нова функція).

Нововведенням у обов’язках Віце-прем’єра також є представлення щорічного звіту (ч.6 статті 10) про виконання переліку завдань у сфері європейської інтеграції (надається КМУ) на пленарному засіданні Верховної Ради України (поза тим, зі співдоповіддю виступає голова комітету ВРУ з питань європейської інтеграції), після чого розглядається і приймається рішення щодо цього звіту (ч. 5 статті 16). Таким чином, визначається постійна та обов’язкова роль ВРУ у моніторингу виконання євроінтеграційних завдань (стаття 10).

Крім того, розробник пропонує запровадження на рівні закону у міністерствах та інших ЦОВВ посади особи (на рівні не нижче заступника керівника органу), яка відповідальна за дотримання даним органом зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в межах компетенції даного органу (ч. 2-3 статті 21).

Законопроектом передбачено створення загальнодержавної електронної мережі з питань європейської інтеграції, яка буде містити перелік євроінтеграційних завдань та звіти щодо їх виконання, висновки експертиз на відповідність нормативно-правових актів євроінтеграційним зобов’язанням, переклади актів права ЄС українською мовою (стаття 14). В Законопроекті зазначається, що така мережа буде відкритою, а її держателем буде ЦОВВ з євроінтеграції.

Розробники запропонували покласти функції координації та моніторингу використання міжнародної технічної допомоги у сфері європейської інтеграції на новий ЦОВВ, який, до того ж, буде готувати висновки щодо ефективності та пропозиції щодо додаткових потреб у такій допомозі (стаття 15, п.10 ч.4 статті 20).

            Крім того, проект Закону має внести ряд змін до законотворчого процесу та нагляду за забезпеченням дотримання Україною євроінтеграційних зобов’язань.

В Законопроекті встановлені часові рамки для КМУ щодо подання ВРУ проектів законів, розроблених на виконання євроінтеграційних зобов’язань України – не пізніше, ніж за 10 місяців до кінцевої дати виконання зобов’язання. До того ж КМУ має змогу ініціювати прийняття рішення ВРУ про невідкладність таких проектів законів (ч.9 статті 11 Законопроекту, проект зміни до статті 101 Регламенту ВРУ).

Відповідно до запропонованих змін до Регламенту ВРУ (статті 91), до супровідних документів законопроекту, при реєстрації у ВРУ, додається висновок щодо відповідності євроінтеграційним зобов’язанням. Новий ЦОВВ у сфері євроінтеграції має готувати висновок щодо відповідності євроінтеграційним зобов’язанням не тільки проектів законів, ініційованих Кабінетом Міністрів України (та інших нормативно-правових актів, які приймає КМУ, міністерства чи інші ЦОВВ), а й законопроектів Президента України (ч.1-3 статті 12), а висновок для проектів законів, ініційованих народними депутатами, готують самі ініціатори.

            Іншим нововведенням є створення в Апараті Верховної Ради України окремого відділу, який буде проводити експертизи проектів законів на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. Такі експертизи будуть обов’язкові для усіх проектів законів, розроблених на виконання євроінтеграційних зобов’язань України (ч.5 статті 12) при підготовці до першого, другого та третього читання. Крім того, комітет чи депутат ВРУ за своєю ініціативою може звернутися до Голови ВРУ із заявою про необхідність проведення такої експертизи стосовно інших законопроектів (проект зміни до статті 103 Регламенту ВРУ).

            Варто відзначити, що Законопроект пропонує посилити роль комітету ВРУ з питань європейської інтеграції у законотворчому процесі:

 • якщо законопроект не відповідає євроінтеграційним зобов’язанням України, відповідно до висновку комітету, то Голова ВРУ або його заступник повертає внесений законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи за пропозицією комітету, якщо ініціатор не обґрунтував необхідність відступлення від таких зобов’язань (проект зміни статті 94 Регламенту ВРУ);
 • комітет може ініціювати прийняття рішення ВРУ про невідкладність євроінтеграційного законопроекту (проект зміни до статті 101 Регламенту ВРУ);
 • можливість комітету звертатися із запитом до КМУ для отримання позиції щодо зареєстрованого законопроекту (проект зміни у: статті 93 Регламенту ВРУ, статті 15 ЗУ «Про комітети ВРУ»);
 • співдоповідь (при повній процедурі), або виступ (при скороченій) голови або представника комітету має бути включено до процедури обговорення питань на пленарному засіданні Верховної Ради, якщо законопроект не відповідає євроінтеграційним зобов’язанням України (проект зміни до статей 30, 31 Регламенту ВРУ);
 • підготовлений до другого чи повторного другого читання законопроект, який у висновку до першого читання був встановлений як євроінтеграційний, направляється до євроінтеграційного комітету для отримання висновку про його відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції (доповнення статтею 116-1 Регламенту ВРУ), така ж процедура передбачена перед третім читанням (доповнення статтею 125-1 Регламенту ВРУ).

Законопроект визначає, що зміни до Угоди про асоціацію вносяться у порядку, встановленому у ЗУ «Про міжнародні договори України» (ч.1 статті 7), крім того, розробник передбачив доповнення до тексту цього закону, зокрема додав статтю про внесення змін до міжнародних договорів та набрання чинності таких змін. Отже, згода на обов’язковість зміни до міжнародного договору надається в тому ж порядку, в якому була надана згода на обов’язковість самого договору, проте, якщо міжнародний договір встановлює процедуру внесення змін до нього, то такі зміни є чинними для України з моменту їх опублікування (згідно з процедурою у статті 21 ЗУ «Про міжнародні договори України»).

Варто окремо зазначити нововведення щодо ролі комітету ВРУ з євроінтеграції у підготовці змін до Угоди про асоціацію, зокрема коли проекти рішень органів асоціації, які вносять зміни до Угоди про асоціацію, схвалюються КМУ та надсилаються до комітету, то комітет може ініціювати обговорення проектів рішень на пленарному засіданні ВРУ (стаття 7).

Більше того, Законопроект формує механізм визначення позиції України до засідань органів асоціації та ролі органів державної влади у підготовці та виконанні рішень органів асоціації (стаття 6):

 • КМУ визначає порядок формування позиції України до засідань органів асоціації;
 • підготовку проектів рішень та рекомендацій органів асоціації здійснюють їхні секретаріати;
 • органи державної влади відповідно до їх компетенції залучаються до підготовки проектів рішень, рекомендацій та виконання євроінтеграційних зобов’язань;
 • новостворений ЦОВВ з євроінтеграції має здійснювати юридичну експертизу та експертну оцінку рішень органів асоціації;
 • органи державної влади повинні виконувати рішення та враховувати рекомендації органів асоціації без додаткових внутрішньодержавних процедур.

 Автор огляду:

Ілля Городіщанов, молодший фахівець з питань адаптації національного законодавства до права ЄС проекту ЄС Association4U

Автор контенту інфографіки: 

Дмитро Ласкавий, старший фахівець з питань комунікації проекту ЄС Association4U 

Автор дизайну інфографіки:

Анатолій Данівський, асоційований фахівець з питань комунікації проекту ЄС Association4U