Компонент III

Розробка політик, узгодженості та координації впровадження Угоди про асоціацію

Що ми робимо в цьому напрямку?

  • Працюємо над вдосконаленням процесів розробки політик та прийняття рішень, що стосується імплементації Угоди про асоціацію.
  • Вдосконалюємо координацію імплементації Угоди про асоціацію серед ключових гравців, у питаннях стратегічного планування, аналізу політик та формування бюджетів на основі  політик.

  • Працюємо над покращенням інституційної інфраструктури для координації процесів імплементації Угоди про асоціацію.

  • Створенням між-інституційної системи звітування, моніторингу, оцінки регуляторного впливу та коригування процесів імплементації Угоди про асоціацію.

Дослідження щодо впливу Зони вільної торгівлі

Дослідження щодо впливу Зони вільної торгівлі на виробників окремих галузей і товарних груп 

Дослідження щодо впровадження принципів сталого розвитку у торгівлі

Методологічні й методичні рекомендації щодо оцінки впливу на політику

Методологічні й методичні рекомендації

Коментарі щодо Регламенту Кабінету Міністрів України​

Коментарі щодо поліпшення координації впровадження Угоди про асоціацію​

 Інші коментарі

Результати функціонального огляду

Аналітичні доповіді

Звіти для обговорення

Презентації

Дайджести та огляди (англійською мовою)

  • EUI Policy  Reform Digest - June-July 2018 (download)
  • Reflections on the 20th EU-Ukraine Summit-July 2018 (download)
  • Quick Review of 2017 GOCEEI Report & Kiev Security Conference, 12-13 April 2018 (download)
  • Ukraine Reform Conferences, June 2018, Copenhagen (download